Karta zgłoszenia

 

Dane zawarte w karcie zgłoszenia będą wykorzystane przez Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin wyłącznie do procesu rekrutacji. Numer telefonu i adres e-mail podane w karcie zgłoszenia będą służyły Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Szkoła Pływania 23 Lublin do kontaktu z uczestnikami zajęć w sprawach bieżących klubu.

akceptuję Regulamin.

zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, którym jest Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin z siedzibą w Lublinie w celach związanych z rekrutacją na zajęcia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła Pływania 23 Lublin informacji mailowych oraz sms związanych z zajęciami.

 

Chcesz odwołać udzieloną nam wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji marketingowych? Wyślij informację z podanej przy udzielaniu zgody skrzynki email, żebyśmy mogli potwierdzić twoją tożsamość.